• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมู่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  โนนเรียง ตำบล นาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
  4
  โนนดู่ ตำบล นาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
  9
  โนนดู่ ตำบล นาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
  11
  โนนดู่ ตำบล นาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

 


โรงเรียนสุทธสิริโสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0800062278 อีเมล์: 43020141@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]