• ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุทธสิริโสภา


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  9
  3
  12
  1
  อนุบาล 3
  5
  5
  10
  1
  รวม อนุบาล
  14
  8
  22
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  6
  7
  13
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  9
  2
  11
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  7
  2
  9
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  16
  5
  21
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  4
  12
  16
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  11
  9
  20
  1
  รวมประถม
  53
  37
  90
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  5
  5
  10
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  5
  1
  6
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  8
  7
  15
  1
  รวมมัธยมต้น
  18
  13
  31
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  85
  58
  143
  11

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนสุทธสิริโสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0800062278 อีเมล์: 43020141@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]