• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุทธสิริโสภา
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุทธสิริโสภา 

       1.    นายสว่างจิตร  สิทธิจันทร์                   ประธานกรรมการ                           เบอร์โทร      0957216626

        2.    นายพิชัย  ขันทองคำ                         ผู้แทนผู้ปกครอง                            เบอร์โทร      

        3.    นาจุฬา  กรมนันทร                            ผู้แทนครู                                       เบอร์โทร     

        4.    นายสมจิตร  สองสอน                        ผู้แทนองค์กรชุมชน                         เบอร์โทร      

        5.    นางนฤมล  จันทหงษ์                         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เบอร์โทร      

        6.    นางยุพาพร  ศรีเสนา                         ผู้แทนศิษย์เก่า                                เบอร์โทร     

        7.    นายวชิระศักดิ์  สีโนนยาง                   ผู้แทนองค์กรศาสนา                         เบอร์โทร     

        8.    นายฟ้าจรัส  โพธิจันทร์                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                       เบอร์โทร     

        9.    นายไพบูลย์  โสภากุล                       กรรมการและเลขานุการ                    เบอร์โทร    0800062289


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2024-05-30 09:18:46 น.

โรงเรียนสุทธสิริโสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0800062278 อีเมล์: 43020141@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]